Tisztelt Látogató ! 

Dr. Káposzta JózsefKüldetésünk, hogy - a jogelőd intézmények oktatási-kutatási irányainak folytatásán, aktualizálásán, fejlesztésén keresztül - a területfejlesztés modernizálásához, a gazdasági krízisek kezeléséhez, stratégiailag gondolkodni tudó szakembereket képezzünk. E küldetésünk keretében folytatott oktatási, kutatási munkánkkal, szeretnénk átadni a jövő gazdasági értelmiségének azon tudásbázisunkat, melynek segítségével képesekké válhatnak a felmerülő gazdasági és társadalmi kihívások kezelésére.

Ezen küldetésünknek megfelelően számos feladatot kívánunk ellátni e honlap segítségével. Az érdeklődő hallgatók és középiskolás tanulók naprakész információt kaphatnak az intézetünk által koordinált Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc alapszak, az erre épülő Vidékfejlesztési agrármérnök MSc mesterszak, a Turizmus-vendéglátás BA alapszak és a Regionális és környezeti gazdaságtan MA mesterszak felépítéséről, tanterveiről, szakirányairól, az oktatott tantárgyak tartalmi részleteiről.

Az intézet oktatási tevékenységében nagy hangsúlyt kap a PhD hallgatók képzése. Honlapunk segítségével a PhD fokozatot szerezni szándékozó érdeklődők is számos információt kaphatnak a témavezetőkről, a javasolt témakörökről, a PhD képzés rendszeréről.

A honlapunk segítségével betekintést kaphatnak intézetünk gazdasági kapcsolataiba. Áttekinthetik azon szervezeteket és vállalkozásokat, melyek szakmaiságukkal segítik képzéseink gyakorlati irányultságát. Számos mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalattal, országos közigazgatási, önkormányzati és érdekvédelmi szervezettel, pénzügyi és biztosítói szférával, regionális, megyei, kistérségi és önkormányzati szövetséggel állunk szoros kapcsolatban.

Bízom abban, hogy sikerült felkeltenünk érdeklődését és honlapunk segítségével sikerül kérdéseire megadnunk a válaszokat. Ne feledje, hogy "Az ismeret és tudás egyben kulcs Európához!"

Őszinte tisztelettel,
Prof. h. c. Dr. Káposzta József CSc.
intézeti igazgató, egyetemi tanár